Majątek WITD

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu dysponuje majątkiem Skarbu Państwa o łącznej wartości początkowej 15 768 212,61zł.

W skład majątku WITD na dzień 31.12.2015 r. wchodzą:

  1. Grunty i budynki - 9 873 188,00 zł.
  2. Sprzęt informatyczny - 1 118 440,55 zł.
  3. Środki transportu - 3 769 826,53 zł.
  4. Maszyny i urządzenia - 219 400,50 zł.
  5. Pozostałe środki trwałe (o wartości poniżej 3500 zł.) - 699 074,71 zł.
  6. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerów) - 88 282,32 zł.
Wytworzył:
Sławomir Rusiecki
(2015-04-30)
Udostępnił:
Brzezinski Maciej
(2003-11-25 11:10:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2020-07-24 12:18:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki