Organizacja

Organizacja Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu wynika z:

 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późń. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego (Dz. U. z 2007r., poz.753 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464 z późn. zm.),
 • regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu wprowadzonego zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zgodnie  z regulaminem organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu siedziba Inspektoratu znajduje się w Poznaniu.

W skład Inspektoratu wchodzą:

 1. Wydział Inspekcji:
  1. Oddział w Gnieźnie,
  2. Oddział w Koninie,
  3. Oddział w Lesznie,
  4. Oddział w Ostrowie Wielkopolskim,
  5. Oddział w Pile,
 2. Wydział Administracyjno – Techniczny,
 3. Wydział Finansowo – Księgowy,
 4. Wydział Prawny,
 5. Samodzielne stanowisko do Spraw Kadr,
 6. Samodzielne stanowisko do Spraw Archiwum Zakładowego,
 7. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 8. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, Wydziałem Finansowo – Księgowym kieruje główny księgowy, natomiast oddziałem kieruje kierownik oddziału.

Wytworzył:
Maciej Brzeziński
(2013-09-09)
Udostępnił:
Brzezinski Maciej
(2003-11-24 15:45:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2020-10-06 07:53:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki