Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 roku, udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego, uwierzytelnionego konta na ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Identyfikator URI konta Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na ePUAP to:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/witd-poznan

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu to:  /witd-poznan/SkrytkaESP

Zasady korzystania
W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu należy:

  • zalogować się na platformie ePUAP,
  • wyszukać profil do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
  • wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:

  • zalogować się na platformie ePUAP,
  • wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Najnowsze usługi centralne”,
  • wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
  • wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
  • należy pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Otrzymanie UPP jest równoznaczne z przyjęciem przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu przesłanego wniosku elektronicznego.

Wytworzył:
Sławomir Rusiecki
(2017-07-26)
Udostępnił:
Rusiecki Sławomir
(2017-07-26 09:13:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2020-07-24 12:17:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki