Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na mocy 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zawiadamia o wyznaczeniu koordynatorów do spraw dostępności, z którymi mogą się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z zapewnieniem osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności usług świadczonych przez WITD w Poznaniu:

  • Pani Karolina Waszak-Such w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • Pan Sławomir Rusiecki w zakresie dostępności cyfrowej, o której mowa w art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do zadań koordynatorów do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez WITD w Poznaniu;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WITD w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności WITD w Poznaniu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe do koordynatorów ds. dostępności:
adres e-mail: dostepnosc@witdpoznan.pl
Tel: 61 656 77 11

Wytworzył:
Sławomir Rusiecki
(2020-09-21)
Udostępnił:
Rusiecki Sławomir
(2020-09-21 10:10:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2024-03-27 08:40:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki