☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
Logo Inspekcji Transportu Drogowego

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego

w Poznaniu
 o wartości  przekraczającej 1200 zł.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa i na podstawie protokołu przeprowadzenia oceny majątku ruchomego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu informuje, o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

 1. Jednostki  wymienione w § 38 ust.1 i ust.2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1  w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z załącznikiem nr 2 zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki, o których mowa w § 1 (wspomnianego rozporządzenia), jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcje organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
  3. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu określonym w protokole zdawczo-odbiorczym wg. załącznika nr 3,
  4. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z nieodpłatnym przekazaniem, w tym kosztów odbioru przedmiotu nieodpłatnego przekazania,
  5. telefon kontaktowy,
  6. e:mail,
 2. Jednostki wymienione w § 39 ust.1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki,
  2. statut,
  3. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
  4. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu określonym w protokole zdawczo-odbiorczym wg. załącznika nr 3,
  5. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
  6. wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę,
  7. uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu,
  8. telefon kontaktowy,
  9. e:mail, 

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Inspektoratu odbywa się poprzez:

 1. w trybie § 38 niniejszego rozporządzenia – następnie:
 2. w trybie § 39 niniejszego rozporządzenia.

Składniki majątku można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu, ul.  Szwajcarska 5; 61-285 Poznań godzinach od 8.30 do 14.00 w terminie od 15.09.2020 r.  do 25.09.2020 r.  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Pan Bartłomiej Mikołajczak - Referent ds. Transportu i Zaopatrzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu, tel. 512 050 672

Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwarcia.

Analiza potrzeb podmiotu wnioskującego będzie decydować o nieodpłatnym przekazaniu składnika majątku ruchomego.

 

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 30.09.2020 r.  na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu,
61-285 Poznań
ul. Szwajcarska 5
tel. 61 656-77-11
fax. 61 656-77-10
e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl

Załącznik nr 1 - Opis składnika majątku ruchomego (PDF, 209,2,2kB)
Załącznik nr 2 - Wniosek (PDF, 152,2kB)
Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy (PDF, 123,2kB)

Wytworzył:
Sławomir Rusiecki
Udostępnił:
Sławomir Rusiecki
(2020-09-11 10:33:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławomir Rusiecki
(2020-09-11 10:45:44)
 
 
liczba odwiedzin: 510786

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X