Opis zadań urzędu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w siedzibie WITD w Poznaniu lub pod numerem telefonu 61 656 77 11

Udzielanie informacji w zakresie prawa transportowego w każdą środę w godz. 9:00-15:00 pod nr telefonu 691-386-360 lub w siedzibie WITD w Poznaniu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu realizuje zadania mające na celu:

  1. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  2. Poprawę jakości świadczonych usług w transporcie drogowym.
  3. Poprawę infrastruktury drogowej.
  4. Poprawę rozwoju ekonomicznego i regulację sektora transportowego.
  5. Poprawę warunków pracy.
  6. Ochronę środowiska naturalnego.
  7. Ochronę polskiego rynku transportowego.
  8. Stworzenie pozytywnego wizerunku Inspekcji Transportu Drogowego jako specjalistycznej jednostki kontrolnej.

Więcej szczegółów dotyczących opisu pracy i sposobu wykonywania zadań przez Inspekcję Transportu Drogowego można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/witd-poznan

Wytworzył:
Sławomir Rusiecki
(2020-09-21)
Udostępnił:
Rusiecki Sławomir
(2020-09-21 11:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2024-04-12 14:40:06)