Nazwa Typ Data Operacja
Lista kandydatów dokument HTML 2007-08-28 13:47:47 MODYFIKACJA
Lista kandydatów dokument HTML 2007-08-28 13:47:47 MODYFIKACJA
Lista kandydatów dokument HTML 2007-08-28 13:47:06 MODYFIKACJA
Lista kandydatów dokument HTML 2007-08-28 13:47:06 MODYFIKACJA
Lista kandydatów dokument HTML 2007-08-28 13:46:18 MODYFIKACJA
Lista kandydatów dokument HTML 2007-08-28 13:46:18 MODYFIKACJA
Lista kandydatów dokument HTML 2007-08-28 13:46:07 MODYFIKACJA
array ( 'id_document' => '26418', ) element menu 2007-08-28 13:46:07 MODYFIKACJA
Lista kandydatów dokument HTML 2007-08-28 13:46:07 UTWORZENIE
array ( 'visible' => 't', ) element menu 2007-08-28 13:45:24 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Lista kandydatów na stanowisko Główna Ksiegowa/y', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '2', 'publicate_from' => '2007-08-28', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-08-28 13:45:22 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-08-28 13:45:05 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-08-28 13:45:05 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Lista kandydatów na stanowisko Główna Ksiegowa/y', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-08-28 13:45:05 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-08-28 13:44:25 MODYFIKACJA