☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
Logo Inspekcji Transportu Drogowego

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. księgowości i windykacji

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 • Specjalista ds. windykacji i należności w Wydziale Finansowo - Księgowym

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Poznań

ADRES URZĘDU:
ul. Szwajcarska 5 
61-285 Poznań

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • zajmuje się prowadzeniem egzekucji administarcyjnych, wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze
 • uzgadnia należności budżetowe z tytułu nałożonych decyzji administracyjnych wykazywanych w programie Support z księgami rachunkowymi jednostki, GITD oraz innymi jednostkami
 • prowadzi rozliczenia z tytułu decyzji administracyjnych wystawionych na podstawie ustawy o transporcie drogowym z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego
 • obsługuje system TREZOR w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej
 • analizuje wprowadzone dane i wyjaśnia bieżące niezgodności
 • prowadzi księgowość jednostki
 • prowadzi kasę zgodnie z instrukcją kasową
 • przygotowuje dane i informacje dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości

KOGO POSZUKUJEMY

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze finansowo - księgowym
 • Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów publicznych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych związanych z przestrzeganiem terminów
 • Dobra organizacja pracy
 • Odpowiedzialność, skrupulatność, zaangażowanie, dyskrecja
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, cierpliwość, otwartość
 • Umiejętności analityczne i syntetyczne
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w służbach finansowo – księgowych
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i windykacji w administracji

CO OFERUJEMY

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

DOSTĘPNOŚĆ

 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

WARUNKI PRACY

 • Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku.
 • Praca jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera i typowych urządzeń biurowych.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
 • Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.
 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego, który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (brak wind, brak odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku).

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 656 77 19 od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-15:15

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 • weryfikacja formalna ofert
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • możliwy test wiedzy (z zakresu przepisów wymienionych w ogłoszeniu)

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOŁĄCZ JEŚLI POSIADASZ (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

APLIKUJ

do 5 września 2022

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 104185"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań

Zapraszamy również do kontaktu mailowego: witd@poznan.uw.gov.pl

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WITD pod adresem: https://www.gov.pl/web/witd-poznan/ochrona-danych-osobowych

WZORY OŚWIADCZEŃ

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (plik: PDF, rozmiar pliku: 399,93kB, odnośnik prowadzi do zewnętrznego źródła)

Wytworzył:
Patrycja Kaczmarek
(2022-08-11)
Udostępnił:
Rusiecki Sławomir
(2022-08-11 10:45:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2022-08-11 10:56:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 208464