☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
Logo Inspekcji Transportu Drogowego

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze - Referent prawny

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 • referent prawny / Wydział Prawny

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • analizuje odwołania od decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także przekazuje je wraz z kopią akt sprawy organowi odwoławczemu;
 • prowadzi postępowania wyjaśniające i dowodowe oraz sporządza projekty decyzji po ponownym rozpatrzeniu sprawy;
  sporządza pisma dotyczące obowiązujących przepisów prawa w zakresie transportu drogowego, celem ułatwienia ich interpretacji;
 • prowadzi czynności związane z nadzorem nad wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, a także zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne na podstawie ustawy o transporcie drogowym;
 • uzupełnia w programie ITD Support informacje dotyczące postępowań toczących się m.in. przed Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego oraz innymi organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi.

KOGO POSZUKUJEMY

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy na stanowisku biurowym w dziale administracyjnym bądź prawnym
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego, ustawy o transporcie drogowym
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych związanych z przestrzeganiem terminów
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • obsługa pakietu Microsoft Office.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

CO OFERUJEMY

 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu.

Praca jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera i typowych urządzeń biurowych.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym pietrze budynku biurowego, który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (brak wind, brak odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku).

Sporadyczne krajowe wyjazdy służbowe.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://www.witdpoznan.pl w zakładce "Praca"

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:

 • weryfikacja formalna ofert
 • test wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna.

W zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-01

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

ŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ (plik: PDF, rozmiar: 414KB, odnośnik prowadzi do zewnętrznego pliku)


Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydata

Wybrany kandydat: Jacek Wiśniewski - Bolechówko

Wytworzył:
Sławomir Rusiecki
(2020-11-24)
Udostępnił:
Sławomir Rusiecki
(2020-11-24 14:40:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławomir Rusiecki
(2020-12-16 15:10:15)
 
 
liczba odwiedzin: 510811

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X